2321020188 Μ. Αλεξάνδρου και Χατζηπαναγή, Σέρρες amea.serres@gmail.com
hero image

 

Κδαπ - Αμέα Ανέμη


Μ.Αλεξάνδρου & Αρχελάου 5, Σέρρες

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ ΑΝΕΜΗ  ιδρύθηκε από τον Σύλλογο Γονέων & Φίλων Ατόμων Με Αναπηρία το 2019 και λειτουργεί στις Σέρρες (Μ.Αλεξάνδρου & Αρχελάου 5 ) με σκοπό τη δημιουργική ενασχόληση παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία, εφαρμόζοντας πρακτικές υποστήριξης της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξη τους.

Η δημιουργία του κέντρου στηρίζεται από την δράση « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Η δράση αφορά στην παροχή δωρεάν θέσεων απασχόλησης και φροντίδας ατόμων με αναπηρία βοηθώντας έτσι τις οικογένειες τους. Οι ωφελούμενες οικογένειες μπορούν να κάνουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ώστε να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

Σκοπός μας είναι η κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμεΑ, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων οικογενειών και των παιδιών τους και η εκμάθηση διαχείρισης ελεύθερου χρόνου. Το επιστημονικό προσωπικό, με την έναρξη της κάθε σεζόν, αξιολογεί τους συμμετέχοντες για την δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων
 
Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ανέμη είναι ένας νέος διαμορφωμένος χώρος όπου διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό μέσα σε ένα άνετο, και ασφαλές περιβάλλον με στόχο να βελτιωθεί σταδιακά η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Λειτουργεί σε δύο βάρδιες, με ωράρια, από τις 06.00 μέχρι τις 14.00 και από τις 14.00 μέχρι τις 22.00.
 


 
Τη δομή στελεχώνει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, αποτελούμενο από έμπειρους θεραπευτές, παιδαγωγούς, μουσικοθεραπευτές και γυμναστές ειδικής φυσικής αγωγής,  οι οποίοι συντονίζουν και διοργανώνουν  αθλητικές δραστηριότητες, όπως  εικαστικό εργαστήρι, μουσικοκινητική αγωγή καθώς και δραστηριότητες αυτόνομης διαβίωσης.


Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ανέμη παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
Δεξιότητες καθημερινής ζωής και αυτοεξυπηρέτησης 
Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής -Γυμναστική - Χορός  
Παιδαγωγικό πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής
Λογοθεραπεία
Εργοθεραπεία
Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων
Φυσιοθεραπεία
Μουσικοθεραπεία
Εικαστικό Εργαστήρι

 

Στα πλαίσια του ΚΔΑΠ διαμορφώνονται ομάδες για την εκπαίδευση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, ομάδες κοινωνικοποίησης και έκφρασης.
Επιπλέον παρέχονται προγράμματα εξωτερικών δράσεων που αποσκοπούν στην αυτονομία των ατόμων με αναπηρία μέσω της ένταξης τους σε ομάδες κοινωνικοποίησης και εξωτερικές δράσεις όπως επισκέψεις σε διάφορες επιχειρήσεις και φορείς.