2321020188 Μ. Αλεξάνδρου και Χατζηπαναγή, Σέρρες amea.serres@gmail.com
hero image

Ανέμη
Κέντρο ειδικής αγωγής Σέρρες


Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την παρέμβαση / αποκατάσταση των διαταραχών της γλώσσας, της φωνής, της ομιλίας , της επικοινωνίας , της κοινωνικότητας και της σίτισης σε παιδιά και ενήλικες. Η αιτία των διαταραχών αυτών μπορεί να είναι νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Ειδικότερα ασχολείται με τις ακόλουθες διαταραχές:
 Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας
 Αρθρωτικές διαταραχές
 Φωνολογικές διαταραχές
 Δυσαρθρία
 Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
 Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
 Βαρηκοΐα – κώφωση
 Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)
 Μαθησιακές δυσκολίες
 Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
 Διαταραχές φωνής
 Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
 Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
 Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

 

Λογοθεραπεία & πρώιμη παρέμβαση
Ως πρώιμη παρέμβαση ορίζεται η παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών σε βρέφη και νήπια που αντιμετωπίζουν νευρολογικές ή αναπτυξιακές διαταραχές. Αποκαλείται πρώιμη γιατί η οικογένεια πλαισιώνεται σε θεραπευτικό σχεδιασμό πολύ νωρίς, από
τη στιγμή που διαπιστωθούν ελλείψεις στην ανάπτυξη, τόσο κρίσιμες ώστε να μην επιτρέπουν την εξέλιξη των αναπτυξιακών σταδίων.
Η γνώση των αναπτυξιακών ορόσημων δίνει την δυνατότητα στους ειδικούς ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού να πραγματοποιήσουν μια λεπτομερή αξιολόγηση των  νευρολογικών, κοινωνικών, επικοινωνιακών, γλωσσικών και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων από πολύ νωρίς. Στόχος της αξιολόγησης είναι η δημιουργία ενός θεραπευτικού προγράμματος, το οποίο θα εφαρμοστεί σε συνεργασία με την οικογένεια για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του θεραπευτικού προγράμματος.

Η πρώιμη παρέμβαση έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει με το θετικότερο τρόπο τα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους.