2321020188 Μ. Αλεξάνδρου και Χατζηπαναγή, Σέρρες amea.serres@gmail.com
hero image

 

Ανέμη
Κέντρο ειδικής αγωγής Σέρρες


Παρεχόμενες υπηρεσίες
 

 Λογοθεραπεια
 Εργοθεραπεία
 Ειδική αγωγή
 Συμβουλευτική γονεων


 Μουσικοκινητικη αγωγή
 Ειδική διαπαιδαγώγιση
 Μουσικοθεραπεία
 Ψυχολογική υποστήριξη


 Συμβουλευτική γονέων
 Μέθοδοι BOBATH - S.I.
 Ομάδες κοινωνικοποίησης