2321020188 Μ. Αλεξάνδρου και Χατζηπαναγή, Σέρρες amea.serres@gmail.com
hero image

 

Ανέμη
Κέντρο ειδικής αγωγής Σέρρες


Συμβουλευτική γονέων

Η Συμβουλευτική γονέων παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση για γονείς και φροντιστές, για την κατανόηση και αντιμετώπιση δυσκολιών και τη βελτίωση των σχέσεων με τα παιδιά τους.

Η συμβουλευτική γονέων δεν έγκειται στην παροχή συμβουλών καθώς δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις που ισχύουν για όλους. Ο καθένας βιώνει τις δυσκολίες με διαφορετικό τρόπο και, ειδικά στην περίπτωση του παιδιού, οι δυσκολίες του συχνά συνδέονται με τις δυσκολίες των γονιών του. Η συμβουλευτική γονέων είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι γονείς μαθαίνουν έναν άλλον τρόπο για να «ακούνε» τα παιδιά τους, να μιλούν μαζί τους, να τα κατανοούν, να τα συμφιλιώνουν με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Στη συμβουλευτική διαδικασία οι γονείς μιλούν για τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους, καλούνται να σκεφτούν πάνω στις δυσκολίες των παιδιών τους αλλά και τις δικές τους, να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν, και ακόμα να ανακαλύψουν νέους, πιο κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι, τα παιδιά τους θα βοηθηθούν να εμπιστεύονται τους γονείς τους και σταδιακά και τον ίδιο τους τον εαυτό.