2321020188 Μ. Αλεξάνδρου και Χατζηπαναγή, Σέρρες amea.serres@gmail.com
hero image

 

Ανέμη
Κέντρο ειδικής αγωγής Σέρρες


Ειδική αγωγή

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη θεραπευτική προσέγγιση, τη μαθησιακή υποστήριξη και εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στόχος ενός προγράμματος Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση-προσοχή), η συστηματική αντιμετώπιση / αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών με την ανάπτυξη της γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης και αρίθμησης, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του και η ομαλότερη ένταξη του στο σχολικό περιβάλλον.
 

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά ένα ευρύ φάσμα μαθησιακής υποστήριξης και αποκατάστασης για παιδιά και εφήβους με:
 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Διαταραχή Ανάγνωσης, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
 Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 Νοητική υστέρηση
 ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας)
 Αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. Αυτισμός)
 Αισθητηριακά ελλείμματα (ακοής / όρασης που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη του παιδιού και τη σχολική του επίδοση)
 Δυσκολίες στη συμπεριφορά
 Δυσκολίες προσαρμογής
 Κινητικές δυσκολίες (δυσκολίες που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και χρίζουν αναπροσαρμογής του εκάστοτε περιβάλλοντος)