2321020188 Μ. Αλεξάνδρου και Χατζηπαναγή, Σέρρες amea.serres@gmail.com
hero image

 

Κέντρο ειδικής αγωγής Σέρρες


Υπηρεσίες του κέντρου
 

Λογοθεραπεία

 

Λογοθεραπεία
Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας) καθώς και κατάποσης, σε παιδιά και ενήλικες.
Συγκεκριμένα, αφορά :

Προβλήματα ομιλίας :
διαταραχές άρθρωσης και φωνολογίας (δυσκολία στην παραγωγή ή ακουστική διάκριση ενός ή περισσότερων φωνημάτων)
 Λεκτική απραξία (δυσκολία στον προγραμματισμό εκούσιων κινήσεων)
 Διαταραχές φώνησης (π.χ. οζίδια ή πολύποδες στις φωνητικές χορδές)
 Διαταραχές αντήχησης (π.χ. ομιλία με υπερρινικότητα ή υπορινικότητα)
 Τραυλισμός (διαταραχή στην ροή της ομιλίας)

Προβλήματα λόγου:
 Ειδική Γλωσσική Διαταραχή – SLI
 Το μειωμένο εύρος λεξιλογίου ( πρόβλημα σημασιολογίας )
 Διαταραχές πραγματολογίας ( κοινωνικής χρήσης του λόγου)

 

Προβλήματα κατάποσης
 Δυσκολία μάσησης
 Υπολείμματα τροφής στη στοματική κοιλότητα
 Αποφυγή συγκεκριμένων είδους τροφών ( π.χ. τροφές με σκληρή υφή )

 

Εργοθεραπεία

 

Εργοθεραπεία
Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου.

Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα για τα παιδιά και τους ενήλικες περιλαμβάνουν:
διδασκαλία δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων (Αmerican Οccupational Τherapy Αssociation, 1981).

 

Αντιμετωπίζει δυσκολίες όπως:
 Διάσπαση προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 Κινητική αδεξιότητα σε λεπτές και αδρές κινήσεις
 Διαταραχή διαγωγής και δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά
 Γραφοκινητικές αδεξιότητες
 Μαθησιακές δυσκολίες
 Γνωστικές και αντιληπτικές ανεπάρκειες
 Νοητική Καθυστέρηση
 Κοινωνική αδεξιότητα και χαμηλή αυτοεκτίμηση
 Προβλήματα οριοθέτησης και οργάνωσης χώρου

 

Ειδική αγωγή

 

Ειδική αγωγή
Η ειδική αγωγή είναι μία ατομικά σχεδιασμένη παρέμβαση που κατά κύριο λόγο έχει την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης. Μια μαθησιακή δυσκολία είναι μια διαταραχή που επηρεάζει την επεξεργασία αλλά και τη δυνατότητα χρήσης της γλώσσας και μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην ακουστική επεξεργασία, την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή αλλά και τα μαθηματικά. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν συνήθως μέσο ή υψηλό δείκτη νοημοσύνης κι έτσι φαίνεται να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των ικανοτήτων του παιδιού και τη σχολική του επίδοση. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

1) Αναγνωστικές δυσκολίες (αποκωδικοποίηση ή/και κατανόηση)
2) Δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου
3) Υποεπίδοση στα μαθηματικά

Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά φαίνονται να είναι οι φτωχές κοινωνικές δεξιότητες, η έλλειψη προσοχής, η υπερκινητικότητα καθώς και τα προβλήματα συμπεριφοράς.

 

Ψυχοθεραπεία

 

Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων
Η ατομική ψυχοθεραπεία των παιδιών είναι μία σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του θεραπευτή και του παιδιού με στόχο να διερευνηθούν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του παιδιού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το παιδί μπορεί να βοηθηθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του και να τα διαχειριστεί καλύτερα όπως και να αλλάξει πιθανές δυσπροσαρμοστικές σκέψεις και συμπεριφορές.
Στην ψυχοθεραπεία του παιδιού είναι απαραίτητη η ενεργή συνεργασία των γονέων καθώς η οικογένεια είναι το σημαντικότερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται το παιδί. Απώτερος στόχος της θεραπείας είναι το παιδί να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να αναγνωρίσει τις αδυναμίες του και δυνατότητές του, να βρει τρόπους να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να αξιοποιήσει θετικά το δυναμικό του ώστε να εξελιχθεί σε ένα υγιή και ώριμο ενήλικο.

 

Συμβουλευτική γονέων

 

Συμβουλευτική γονέων
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τις πολλαπλές υποχρεώσεις, την απομόνωση των ανθρώπων αλλά και τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται κάθε άτομο να αναλάβει, δημιουργούν την ανάγκη στους γονείς να αναζητήσουν υποστήριξη για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους.
Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενισχύσει τους γονείς στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους, να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν τη στάση τους απέναντι στο παιδί, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και να αναζητήσουν εποικοδομητικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους.

 

Απώτερος σκοπός είναι οι ίδιοι να ενδυναμώσουν το ρόλο τους ώστε να βοηθήσουν το παιδί να ωριμάσει και να εξελιχθεί σε ένα υγιή ενήλικα.