2321020188 Μ. Αλεξάνδρου και Χατζηπαναγή, Σέρρες amea.serres@gmail.com
hero image

 

Ανέμη
Κέντρο ειδικής αγωγής Σέρρες


Ψυχοθεραπεία

Στην ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων
απώτερος στόχος είναι  να διερευνηθούν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του παιδιού ώστε να βοηθηθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του, να τα διαχειριστεί καλύτερα όπως και να αλλάξει ή να τροποποιήσει πιθανές δυσπροσαρμοστικές σκέψεις και συμπεριφορές.Θεωρείται απαραίτητη η ενεργή συνεργασία των γονέων καθώς η οικογένεια είναι το σημαντικότερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται το παιδί.


Στη ψυχοθεραπεία γονέων
στόχος είναι η στήριξη και ενδυνάμωση των γονέων για την αντιμετώπιση προσωπικών δυσκολιών, την ενίσχυση του γονικού τους ρόλου και την προαγωγή της ευζωίας της οικογένειας.